Организација

Чланом 18. Статута Завичајног удружења Нововарошана у Београду, дефинисани су органи Удружења: Скупштина, Извршни одбор и Надзорни одбор.

Скупштина је највиши орган Удружења.
На седници Скупштине од 25.04.2014. године, са мандатом од 4 године, изабрани су:

 1. Спасоје Смиљанић, председник скупштине
 2. Милојко Обућина, заменик председника

 

Извршни одбор је колективни извршни орган Скупштине који руководи радом Удружења.
На поменутој седници, са истим мандатом, изабрано је и 15 чланова ИО, који су међусобно изабрали председника, потпредседника, секретара и благајника:

 1. Зоран Гујаничић, председник
 2. Милун Василић, потпредседник
 3. Бобан Романдић, секретар
 4. Владан Шапоњић, благајник
 5. Вера Ристић
 6. Славојка Ноел – Цица
 7. Александар Благојевић
 8. Миодраг Папић
 9. Раде Прелић
 10. Алија Долмагић
 11. Манојле Селаковић
 12. Ненад Гујаничић
 13. Милош Илић
 14. Рајко Ђенић
 15. Сабахудин Тахировић

 

Председник Извршног одбора је по функцији председник Удружења и лице овлашћено за заступање Удружења.

Надзорни орган је колективни орган који врши контролу материјално-финансијског пословања Удружења, прегледа финансијску документацију и стара се да рад органа Удружења буде у складу са законом и Статутом и о томе подноси извештај Скупштини.
На поменутој седници, са истим мандатом, изабрани су следећи чланови Надзорног одбора:

 1. Миленко Топаловић
 2. Снежана Аничић
 3. Милош Прелић