О Удружењу

Завичајно удружење Нововарошана у Београду је добровољно, ванстраначко, невладино, непрофитно и хуманитарно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом.

Удружење има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Устава, Закона о удружењима и Статута.

Циљеви и задаци Удружења су:

 • Окупљање људи добре воље, без обзира на расне, верске полне, политичке и територијалне различитости;
 • Неговање и ширење заједништва људи пореклом из општине Нова Варош и пријатеља Нововарошког краја;
 • Неговање, ширење и јачање веза чланова Удружења са завичајем и развијање свести међу потомцима о њиховом пореклу и осећања његовом припадању;
 • Подстицање и обогаћивање сарадње на свим пољима између Београда и Нове Вароши;
 • Неговање, очување и ширење културно-историјских, духовних и свих других изворних вредности завичаја;
 • Промоција и афирмација савремених достигнућа појединаца, организација и Нове Вароши у целини у свим областима стваралаштва;
 • Неговање сећања на значајне људе и њихова дела из даље и ближе историје, који су по неком основу везани за Нововарошки крај;
 • Прикупљање историјске грађе, сећања, материјалних доказа и других докумената од значаја за општину Нова Варош;
 • Учешће на разним скуповима и другим активностима који су од значаја за Удружење и његове чланове;
 • Дружење, упознавање и помагање завичајаца у Београду;
 • Организовање и обављање послова и активности које проистичу из циљева и задатака Удружења и остваривање средстава за развој Удружења у складу са законским прописима;

Удружење остварује своје циљеве тако што:

 • Организује разне скупове и манифестације;
 • Сарађује са другим удружењима и организацијама;
 • Користи средства јавног информисања;
 • Издаје публикације;

Удружење је основано 10.05.1990. године под називом „Завичајно удружење Златараца у Београду“, а од 26.05.2000. године Удружење је наставило са радом као Завичајно удружење Нововарошана у Београду.