Чланство

У циљу ажурирања података о постојећим члановима Удружења и евидентирања нових чланова, молимо Вас да попуните пунуђени формулар, чиме се истовремно пријављујете и за добијење информација о активностима Удружења путем електронске поште.

Обавезна поља су е-mail, име и презиме.
* = required field

 

Пример попуњене уплатнице за плаћање годишње чланарине
clanarina-uplatnica